Nordmani

Selskapet driver rederivirksomhet og befraktning i Norge med kontorlokaler i Bodø. Selskapet ble stiftet februar 2007 og eier fraktebåtene Cabal og Casino.

Les mer om selskapet her

Nordmani

Selskapet driver rederivirksomhet og befraktning i Norge med kontorlokaler i Bodø. Selskapet ble stiftet februar 2007 og eier fraktebåtene Cabal og Casino.

Les mer om selskapet her

Aktuelt

Gå til aktuelt arkiv

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå